Forretningsbetingelser

Indledning

Disse forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem DigitalMonkey.dk (“DigitalMonkey”) og kunden (“Kunden”). Det er vigtigt, at du som kunde læser betingelserne grundigt igennem, inden du indgår en aftale med os.

 1. Generelt om DigitalMonkey.dk

 1.1 Hvad tilbyder vi?

 • DigitalMonkey er et digitalt bureau, der tilbyder en bred vifte af digitale løsninger, herunder:
 •  Webshops
 •  Hjemmesider
 •  Digital markedsføring
 •  Dedicerede eksperter
 •  Søgemaskineoptimering (SEO)
 •  og meget mere.

 1.2 Kvalitet og standarder

 • Vi stræber efter at levere høj kvalitet i alle vores ydelser og at følge branchestandarder for bedste praksis.

 2. Aftalegrundlag

 2.1 Indgåelse af aftale

 • En aftale mellem DigitalMonkey og Kunden anses for indgået, når Kunden har accepteret et tilbud fra DigitalMonkey, enten skriftligt eller mundtligt.

 2.2 Tilbud

 • Alle tilbud fra DigitalMonkey er gældende i 30 dage fra udstedelsesdatoen, medmindre andet er angivet.

 3. Ydelser

 3.1 Webshops og hjemmesider

 • Vi udvikler webshops og hjemmesider efter kundens specifikationer. Kunden har ansvar for at levere alt nødvendigt indhold, såsom tekst, billeder og logoer.

 3.2 Digital markedsføring

 • Vi tilbyder digital markedsføring, inklusive, men ikke begrænset til, annoncering på sociale medier, Google AdWords, og e-mail marketing.

 3.3 Dedicerede eksperter

 • Kunden har mulighed for at leje dedikerede eksperter inden for forskellige fagområder, såsom webudvikling, SEO og digital markedsføring.

 3.4 Søgemaskineoptimering (SEO)

 • Vi tilbyder SEO-tjenester for at optimere hjemmesiders placering på søgemaskiner som Google.

 4. Priser og betaling

 4.1 Priser

 • Priser for DigitalMonkey’s ydelser vil blive fastsat i den individuelle aftale.

 4.2 Betaling

 • Betaling skal ske indenfor de betalingsfrister, der er angivet på fakturaen. Ved forsinket betaling pålægges morarenter.

 5. Kundens forpligtelser

 5.1 Samarbejde

 • Kunden forpligter sig til at samarbejde med DigitalMonkey og levere de nødvendige materialer og informationer rettidigt.

 5.2 Ændringer

 • Ændringer til det aftalte arbejde skal meddeles skriftligt og kan medføre ekstra omkostninger.

 6. Ansvarsfraskrivelse og begrænsninger

 6.1 Ansvarsfraskrivelse

 • DigitalMonkey er ikke ansvarlig
 • for skader eller tab, som Kunden måtte lide som følge af brug af de leverede ydelser, medmindre skaden er forårsaget af grov uagtsomhed eller forsæt fra DigitalMonkey’s side.

 6.2 Garantier

 • Medmindre andet er aftalt skriftligt, gives der ingen garantier udover de, som er påkrævet ifølge dansk lovgivning.

 7. Ophavsret og immaterielle rettigheder

 7.1 Ophavsret

 • Alt materiale, som DigitalMonkey skaber i forbindelse med levering af ydelser til Kunden, er beskyttet af ophavsret. Kunden får en ikke-eksklusiv ret til at bruge det leverede materiale.

 7.2 Immaterielle rettigheder

 • Kunden sikrer, at det materiale, som Kunden leverer til brug i det aftalte arbejde, ikke krænker tredjeparts immaterielle rettigheder.

 8. Fortrolighed

 8.1 Fortrolige oplysninger

 • Både DigitalMonkey og Kunden forpligter sig til at holde alle oplysninger, som de modtager fra hinanden i forbindelse med aftalen, fortrolige.

 9. Opdateringer af betingelser

 9.1 Ændringer i betingelserne

 • DigitalMonkey forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser. Kunden vil blive informeret om væsentlige ændringer.

 10. Force Majeure

 10.1 Uforudsete hændelser

 • DigitalMonkey er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser under aftalen, hvis dette skyldes omstændigheder uden for DigitalMonkey’s kontrol, såsom naturkatastrofer, krig, strejke, eller lignende.

 11. Lovvalg og værneting

 11.1 Gældende lov

 • Disse betingelser er underlagt dansk ret, og enhver tvist skal afgøres ved danske domstole.

 Afslutning

 • Tak fordi du valgte DigitalMonkey.dk som din partner inden for digitale løsninger. Vi ser frem til et frugtbart samarbejde. Hvis du har spørgsmål til vores forretningsbetingelser, er du altid velkommen til at kontakte os.
Scroll to Top